5Wine Eatery & Wine Library

Pina Colada Panna Cotta

SKU:FDE003
59,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Fruit Platter  Fruit Platter
249,000₫

Fruit Platter

249,000₫

 Red Wine Brownie  Red Wine Brownie
49,000₫
 Red Wine Poached Pear  Red Wine Poached Pear
79,000₫
 Pina Colada Panna Cotta