5Wine Eatery & Wine Library

Cheese Platter

SKU:FO053
149,000₫

Mô tả

Thành phần:   Chees platter & Olive

                    - Phô mai Brie

                    - Phô mai Gouda

                    - Phô mai Chedar

                    - Phô mai Emmentale

                    - Olive

Loại rượu khuyên dùng: Hầu hết đi kèm với vang trắng, nếu dùng vang đỏ hãy chọn dòng light-bodied.

Sản phẩm liên quan

 Asparagus And Poached Egg Salad  Asparagus And Poached Egg Salad
119,000₫
 Bread & Dipping sauce  Bread & Dipping sauce
69,000₫
 Calamari  Calamari
169,000₫

Calamari

169,000₫

 Cheese Bun  Cheese Bun
159,000₫

Cheese Bun

159,000₫

 Cheese Platter