5Wine Eatery & Wine Library

Cheese Bun

SKU:FFF001
159,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sản phẩm liên quan

 Asparagus And Poached Egg Salad  Asparagus And Poached Egg Salad
119,000₫
 Bread & Dipping sauce  Bread & Dipping sauce
69,000₫
 Calamari  Calamari
169,000₫

Calamari

169,000₫

 Cheese Platter  Cheese Platter
149,000₫

Cheese Platter

149,000₫

 Cheese Bun