5Wine Eatery & Wine Library

Tất cả bài viết

WINE TASTING 30/10 - 5 GRAPES - 5 CHEESES

𝐇𝐚𝐯𝐞 𝟓 𝐖𝐢𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝟓 𝐂𝐡𝐞𝐞𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮Có thể nói, đây là buổi Tasting đặc biệt nhất từ trước tới giờ 5Wine thực hiện. Với...

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG TẠI 5WINE

Đăng ký làm thành viên của 5Wine để đạt được nhiều đặc quyền từ chúng tôi:1. Hạng Silver- Đăng ký thành viên bạn được Tặng Panna...

𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇

𝟭 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗟𝗮𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗗𝗼𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗲 𝗩𝗮𝗹𝗺𝗼𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗲 𝘅 𝟭 𝗣𝗮𝗻 𝗥𝗼𝗮𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗻𝗴𝘂𝘀 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗽𝗹𝗼𝗶𝗻, 𝗣𝗼𝗿𝗰𝗶𝗻𝗶 𝗺𝘂𝘀𝗵𝗿𝗼𝗼𝗺, 𝗕𝗲𝗲𝘁 𝗴𝗲𝗹🍾 Một khám phá thật đặc biệt với sự kết hợp...

LADIES NIGHT – ĐÊM CỦA PHÁI ĐẸP

Đâu cần đợi chờ dịp đặc biệt, mỗi tối Thứ 3 lên 5Wine phái đẹp đều có đặc quyền. Nhập hội "Lady night" – 5Wine...

AUGUST WINE TASTING EVENT

Time: 17:00 - 19:00 (1/8, 8/8 & 15/8)- 1/8 wine 101- basic module- 8/8 wine - cheese pairing ( top 5 French Wine)- 15/8 wine...